… per Ramón Romero

foto 1

Corria l’any del Senyor de mil nou-cents setanta-set. Mes de Març. “Trastos vells per a Ia falla”… “Una es­toreta vella per a Ia falla de San Josep”… Aixo anaven dient, veins per les viven­des, demanant els elements necessaris per a fer una falla i els anaven apilant al carrer Ceramiste Ros, front mateixa del numero 3 i al migdia li pegaren foc.

Puc donar fe perque vaig ser testi­moni presencial en el meu passeig fami­liar i dominguero per Ia incipient barria­da nostra, on sols hi havia les quatre illes de cases que confluen als quatre can­tons on hui planten els nostres monu­ments fallers, Ia resta, en Ia part sudest era horta.

El foc i les flames anaven encenent un cuquet dins del que estaven al voltant de Ia falla i Ia cendra que queda fou…la llavor.

Eixa llavor va fer que dies despres uns quants veilns reunits al Bar Monte­rrey, hui un atre nom, situat entre el 35 i 37 de Josep Mª Mortes Lerma, decidiren donar els pasos necessaris i demanaren els corresponents permisos. Resultat: L’e­xercici 1977-78 naixquerem al mon faller ab el numero de cens 284.

Nostre primer Casal situat al n°71 de Tres Creus: “EI Discutit” fins a l’exercici 1984-85 que es mudarem a este “EI Bo­llit”.

Llarga, molt llarga, masa larga per a este Llibret seria Ia narració historica. Sols vas dire que en penes (que en cada crema, s’obliden) i alegries que sí ens agrada recordar de tant en tant, ens tro­bem que enguany estem celebrant el XXV Aniversari. ¿Que vol dir aixo?. Puix que els monuments fallers que el 15 i 16 de març de 2002 plantarem al carrer, ex­cepcionalment, mireu per a on, a una banda i a l’atra del naixement de Ia nos­tra Falla, confirmaran, refermaran 25 anys de Falla; 25 anys de treball desinteresat fent testa; 25 anys d’ilusió vixcuts per atres tantes senyoretes, xiquets i xiquetes que ens han representat davant el món taller; 25 anys de convivencia de més d’un 65% del veinat que en més o menys anys han format part del cens taller de nostra Comissió; 25 anys, en fi, de viure la festa valenciana per excelencia: LES FALLES DE SAN JOSEP.

Per tot aixo varem organitzar una setmana cultural on tots gaudirem deis detalls de nostra cultura (indumentaria, Falles, Artista Faller i Llibrets de Falla com a poble, en el passat i present. Tamé varem tindre moments d’esplai (truc, domino, jocs infantils). Disfrutarem de la música (concert) i ballàrem (orquestra) i menjàrem, cóm no!, arros en fesols i naps; varem conéixer part de la Historia valenciana i tractarem de fernos perdonar pel soroll que armem als nostres veins en els nostres festejos.

Aquella setmana va ser el començament de la festa de 2002. Des d’aquell dia fins a la Crema del 19 març.

Vingau i viviu les Falles.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s